Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4

leven v a n

gelukkigst droeg de oude paus hen een* blinde liefde toe. Hij maakte den één' ftadvoogd van Rome , en den andren, opgevoed nu ééns in de Franfche legers en dan ééns in de Spaanfchen, maakte hij kardinaal , en legaat van Bologne. Zij hadden weleer het huis van Medicis' door de pausfen zien verheffen tot eene onafhangkelijke vorftelijke waardigheid ; dus oordeelden zij dat ook hun oom hen tot den zelfden graad van hoogte moest en kon verheffen. Dw* daar was niet uit te declen, 't en ware hun oom eenige Hukken van den kerklijken ftaat fcheurde, ■waartoe zij hem niet durfden aanzetten!

Zij wisten dat de paus philips haatte, omdat zijn vader weleer tegen hem gekuipt had; zij zagen een* jong onbedreven vorst op den troon van Spanje, en zij wisten dat die vorst geen krijgsman was: dus drongen zij hunnen oom om met Vrankrijk een verbond aan te gaan tegen Spanje. Hun afzigt Was om phi. i-ips in Italiën eenige landen af te nemen, en zich in het bezit van dezelven te doen ftellen. Zij ftookten van tijd tot

tijd

Sluiten