Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 13

;,'haaren oorfprong heeft." (*) Deeze en meer andere Geestdrijvers waaren, fchoon onder eenen onderfcheiden naam, even die zelfde Mystieken, wat de grondftellingen betreft althands, welken wij reeds van de vroegfte tijden, door alle eeuwen heen, hebben leeren kennen, (f) Zints de opkomst van deeze ongeloovige en bijgeloovige dwaalgeesten, heeft men er in de godgeleerde Systcmata veel werks van gemaakt, om het ongeloof en bijgeloof te beitrijden, en in 't bezondere diergelijke Godsdienstvijanden met kracht en geweld tegen te gaan.

LXXVII.

Zo fchandelijk voor een verftandig menschdom het waare, dat men de gezuiverde voorfchriften der Reden misbruikte ter aankweeking van ongeloof en bijgeloof, zo verëerend was het aan den anderen kant voor den mensch , dat er in het algemeen groote en heerlijke vorderingen gemaakt wierden in de waare

Wijs-

(*) Zie over poiret , de Hist. der Wereld van Martinet: V. D. bl. 73. p. poireti Posthuma: en daarin Comment: de vita ejus. p. i—54. en JBibl- Brem: Cl: III fafc. i. p. 75 et feqq. en over

A. bourignon mart. 't a. b. V. bl. 66.

Cf) Een mengfel van hunne verwarde en raadfelachtige (tellingen vindt men opgegeeven in de K. Gefch. van mosheim. VII. bl, 121 en in de Algem. Vaderl. Letter oef. voor 1792. No. 12 RJengelw, bl. 480 en volgg.

XVII.

EEUW.

Sluiten