Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE II.

VERANTWOORDING van den Heer en Mr. F, G. BLOK wegens de ge ge even ordre aan den RHIJNGRAAVE tot het ontruimen van UTRECHT den i4 September 17S7.

§ ''•Hoe onaangenaam over het algemeen de taak ook moge zijn om zich zei ven te moeten zuiveren van befchuldigingen of verdenkingen, die men overtuigd is niet verdiend te hebben, kan zij egter nooit een gevoelig har,? meer treffen, dan in de omftandigheden, waar in ik mij bevinde: ■— Inboorling van een Land, waar in federt een geruimen tijd het maak en van Apologiën voor het zeeker bewijs vanfchuld gehouden word mede-Agent van een Republiek, waar het gedrag van eiken VolksbefHerer ten naauwften werd ten toets gebragt; waar het mijne, zoo veel ik weete, nooit verdagt gemaakt was, dan misfehien door heimelijke Vijanden; ja waar de belangeloosheid mijner inzigten zelf erkend werd bij veelen, die in denken handelwijze verfchilden — openlijk voor-

ftan-

Sluiten