Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(164)

TEXT.

„ Toen gy Jericho gingt inneemen en verbrart„ den, gefchiedde dit om u te verdeedigen?"

VERKLAARING.

Neen: maar Jericho, myn Heer, was eene Kanaanitifche Stad. Is dit vergeetelhcid of list aan uwen kant? 'tls met dezelfde kleine kunftenary, dat gy 'er nevens voegt:

TEXT.

„ Ik weet niet wie gezegd heeft, dat het uwe „ gewoonte was, alles te dooden, uitgezonderd „ de jonge Maagden. Hy, die u verweeten „ heeft,dat gy altyd de jonge Dochters fpaarde, „ heeft zich ongetwyfeld zeer bedroogen: getui„ ge alle de vermoorde Dochters te Jericho, en

in het kleine Dorp Haï."

VERKLAAR ING.

„ Ik weet niet wie gezegd heeft," enz. Gy zelve zyt het, myn Heer, die gezegd en twintig maaien herhaald hebt, dat het „ ons altoos bevo-

len was, alles te dooden, uitgezonderd de „ huwbaare Dochters." Wy hebben u de Wet genoemd, welke,verre van ons te magtigen, om .T X K ' ' in

Sluiten