Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPMANS. REKENKUNST. i4r

dito, op Dantzig, a 7^1 Marken dito, op Lis. fabon a 19 Marken dito, en op London k 43 Daalders dito, gevolg!yk alle tot nadeel, en begeert te weeten, aan welke Plaats hy moec remitteeren, om de order van zynen Committent te volgen? Antw. Aan Cadix.

Van het Pary in de Wissel.

Het Pary in de Wisfel is de vergelyking eener inlandfche en buitenlandfche Munt- of Wisfel-Specie, om daar na de Wisfel-Co«^ tusfchen twee Plaatfen te beftemmen; of ook om te weeten, of men voorhebbende Remifes of Tratta's op buitenlandfche Plaatfen niet voordeeliger door gereed Geld, of ook door Goud en Zilver inBaaren, dan door Wisselbrieven zou kunnen verrichten; want volgens het oogmerk, dat men heefc, wordt ook het Pary gezocht : dan eens zoekt men uit bekende WisfelCourjen van andere Plaatfen, hoe veel de Cours naar eene begeerde Plaats bedraagt; dan eens wordt het Pary afgeleid uit de waarde, welko eene Munt-Specie op twee Plaatfen in Wisfelbetaalingen heeft; dan wederom uit het Gewigt en Alky, benevens de uiterlyke waarde van zodanige Munt-Specien ; of eindelyk ook wordt het Pary uit de Prys van Goud en Zilver in Baaren aan de beide Plaatfen, die men wil vergelyken, bepaald.

Dus komen hier hoofdzaakelyk drie voorwerpen van onderzoek voor, welke wy ieder onder eenen byzonderen Tytel zullen afhandelen.

I. Uit bekende Wisfel-CourCen van andere Plaat, [en te vinden, hoe veel de Cours naar eene voorgemelde Plaats beloopt.

1. Als

Sluiten