Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men manken van een veeke klomp wasch, die men naar de grillen zyner zinnelykheid kneed? 't Is flegts eene tekening in 't zand, die gy met my wel zult willen toeftemmen, dat de eigenliefde niet zeer flreeld van een kiesch minnaar. Ik wenschte voor myne glorie, veel liever een hart van fraai, dat zich tegen myne aanvallen kan verzetten, mits niet voor altyd. Een eerbaare wederftand behaagd my, zy fcherpt de pylen van 't vermaak, en maakt derzelver indrukfelen te duurzamer. Ik meen een doel ge¬

vonden te hebben , waarop ik myne kundigheid zal kunnen oeffenen, want myn Schoone heeft een hart, het welk tot hiertoe ontoegangkelyk en onvatbaar geweest is, voor alle tedere gevoeligheden; dandewyl haare fierheid nay toefbhynt het flerkfls bolwerk haarer onverfchilligheid te zyn , houde ik my verzekert, te zullen zegepraalen, met haare eigenliefde te belegeren door het onophoudelyk vuur der loftuitingen.

Zo dra ik deze hoofdzaak meester ben, zal ik welhaast overwinnaar van al de rest zyn, want zo wel de reden als het hart,ja de deugd zelf eener Vrouw, is een afhankelyke flaav van de eigenliefde; en hoe onB 3 • EP'

Sluiten