is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lig vooroordeel van het punt van eer, n geene daad vereischt die de Natuur doet „beven, moet men dan nog aarzelen, om „de trotfche hovaardy te verzaaken, welk s een onbedagt zeggen veroorzaakt heeft? „ Het is bekend, dat in die foorten van gedegenheden, den Overwinnaar (nog ongelukkiger dan den Verwonneling, ofn fchoon hy de ftrengheid der Wetten al kan „ontduiken) zig niet kan onttrekken aan „dé wroegingen, welke een heerschzugtig „ gevoelen van medogenheid in zyn hart „ doed ontbranden , en het verfcheurd door „ 't herdenken van het moorddadig fchouw„fpel, waarvan hy den oorfprong en be„ werker is geweest. Van wat al bevoor„ regtingen verfteken hem deze fmertelyke „ nabedenkingen .' Gedwongen om in vreem„de Gewesten herom te zwerven, geban„nen uit zyn Vaderland, van zyn Maag„ fchap, vrienden en alle de geenen die ons „ dierbaar zyn. Hoe kragtlg deze overwe„ gingen ook mogten zyn, zy zouden, ge„ loof ikt geen invloed op uwe zinnen heb„ ben, zo dra de ftem der Fer om wraak „mogt fchreeuwen. Dan, hoe nauwgezet wgy op dit ftuk moogt zyn, Myn Heer, ik s>durf u nochtans zeggen, dat gy geen'het

„ mins-