is toegevoegd aan je favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a gy zoudt wel zien, dat ;k de teering in „haar beurs niet breng. Om kort te ?aan, „ ik fmeek de Hemel.dat hy my langkmoe„ digheid en geduït wil verleenen, rot dat u het hem behaage, om de bitterheid van » myn lot te verzagten.

„ Ik gebruikte tot voorwendfel van mytr » bezoek by Myn Heer dm Blezy, de versi koeling die ik "gemeend had te bemerken , „ tusfchen Helena en hem. Ik onderhield »hern over 't geval, 't welk gelegenheid n gegeven had tot de twist tusfchen u bei„ ien. Hy beleed my, en zulks om dat' „ hy nog in een geweldige gramfchap was „ over de verwytingen van daags te vooren;„ hy beleed my, zegge ik, dat het gefchil„ dert Borstbeeld wezenlyk van Myn Heer » Felotte was, en dat het hem fpeet, in on» ëenigheid geraakt te zyn met twee per» zoonen, dien hy hoog fcharte, en wel „ om iemand , die 'er hem in geenen deele „ dankbaar voor was. Ten uitterften in myn „ fchik, van hem in een' zo gunfiige ge„ fteltenis te ontmoeten, zeide ik tegen „hem, dat de liefde tot de waarheid, alle „ andere redenen moesten opwegen: Dat »ik, in zyn' plaats zynde, aan Helena het E 4 „ recht