is toegevoegd aan je favorieten.

De Fransche Pamela; of De uitblinkende deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„, mymerende: Ziet eens, zei ze, my uwen „ Briev vertoonende, ziet eens of het niet i, fmertelyk voor my is, van in zodanige „ zaaken gewikkeld te zyn! Ik ben wan,, hoopig, van myne éérste neiging te heb* ■„ ben opgevolgt, en dat ik my hebbe ver* „ ledigt tot het bejagen van vrugteloze ver,, beteringen, want 'er is niets goeds te ,, hoopen van de zagtmoedigheid van Myn „ Heer Talbert. . . . Och! myn lieve Nicht, i, ik heb een al te verheven denkbeeld van

hem gëvoed ; dit bedroeft my nog wel ;, het meeste! — De traanen Honden haar

in de oogen toen zy deze laatfte woor,t den fprak: Ik hieldt haar alles te voren, „ wat gy my bevolen had tegen haar te moe„ ten zegeen , en ik ftond dikwerf op 't „ pu.'t , van hsar alles te belyden , wat 'er ,, tusfchen Myn Heer au Blezy en my was „ omgegaan. Dan de vrees van bcflraft te H zullen worden , en wel voornamentlyk, ,', van de zaak door haare tegenkantingen te >t zien mislukken, deed my by de flilzwygendheid berusten.

„ Gisteren avond begaf zy zig vroegtydig „, naar haar ilaapkamer, onder voorwendfel, ,i van onpasfelykheid: omtrent middernacht Es kwam