Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA. «2

bevalligfte wijze door Sir john en zijne gemalin opgewagt. Zij drukten haar op de verplichtendfte wijze het genoegen uit, 't welk zij fmaakten, van eene zodanige gezellin voor hunne dochter gevonden te hebben, als zij immer zouden kunnen verlangen , en verzogten haar, om zig voortaan aan te merken als een gedeelte van hunne familie uit-

maakende. Sir john voegde 'er bij,

dat hij niet twijfFelde aan de wijze, op welke zij zig gedraagen zou, en dat hij na verloop van ieder vierdedeeljaars een gefchenk zou geeven ,'t welk aanmerkelijk genoeg zoude zijn om haar in ftaat te ftellen om overeenkoomftig haare geboorte te kunnen ver-

fchijnen. „ Ja," riep mistrifs mason,

„ wij hebben niet meer dan één kind in de „ waereld, op welk alle onze fchatten moe„ ten komen j en waarlijk wij zouden ver„ dienen, dat men ons gedrag berispte, in„ dien wij niet alles deeden, wat mooglijk

was, om haar gelukkig te maaken. i

„Ik kan u verzekeren, mifs ashford ! „ indien gij aan de oogmerken voldoet, wel„ ke wij ons voorgefteld hebben, dat gij u „ nooit zult beklaagen van hier gekomen te „ zijn , en dat wij nooit zullen gelooven ,

» dat

Sluiten