is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Godsdienst, Ongeloof, enz. 43?

geelir, l6 Wysbe^te „ dat ik uit " edele driften moet deugdzaam zyn;»- de Godsdienst zegt dit ook: ik moet, uitliefde ot dit hoogfte Wezen,mybevlytige^H tzete "i zyne algemeene liefde tot het goede gelyk! vormig te worden; dit moet ik bewyzen in eene algemeene goedhartigheid , welke door wysheid word beftierd, en in 'eene ede yke beheerfchmg van myne zinnelyke neigingen Is dit te onëdel? - Maar de Wysgeer S

ZlrT^' ? ^e ^^geerfe vind ^ natuur haare rechten weder ; zy ontflaat de menfchen van de flaaffche banden L£ Wigheid; zy laat hen de waereld beterde, bruiken; zy Imoort hun geweten, en bevryd zTbeZfr deSZdfS °"befch^en 'onru't Zy belooft ons eene grootere vryheid. - Maar waarin beftaat die ? Beftaat zy hierin datZ onsb„deH un^7^^ ven , of dat wy, m eigen verkiezi ë

Ee 3 tot