is toegevoegd aan uw favorieten.

Therese en Faldoni, of Brieven van twee gelieven te Lyon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE GELIEVE t*. 183

gemeen gemest, cn hunne klaagftem verfmaad hebt ? Wie zal dan zeggen, dat de eerfte flappen, om tot die grootheid tegeraaken, umetfehande overdekt hebben; endatgy, als een verachtelykc worm, voor de afgoden van den dag in het flyk gekroopen hebt? Gy zyt nu op uwe beurt een van die goden geworden ; en uwe trotsheid wreekt zig thans over de verfmading, die gy voorheen hebt moeten verduwen. Neen, neen : ik wil liever fterven, dan zulke ftofjes der aarde zig zien cpblaazen, in de hoogte ftygen, en my onder hunne voeten vertrappen. Wat zyn doch die trotfche- ftofkruipers, die zogenanme Grooten der aarde? Wat anders, dan lafhartigen, vreemd van deugd en waare eere, die op niets kunnen boogen dan op de wapens van hunne aanzienlyke door hen onté'erde Voorouderen. Het geen my eenigermaate troost, is , dat hunne tytels hen niet in het graf volgen kunnen; daar moeten zy naakt en arm , als. ik, neerdaalen; en dan eerstzal ik het vermaak genieten, van my boven hen te plaatzen. Dat ondier , durfde hy niet zeggen , dat

ik u ontccre ? Ach , al myn bloed

bruischt en kookt ; ik beef, ik brand van woede en fpyt, en ik zou in myne razerny M 5 ' hem