Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE GELIEVE M. _5£

bdezcm de bittere traanen niet geftort, die uwe wrecd'heidmy afperfte ! Zy mengde die met de haare j en trooste my door haare liefde. Herdenk dien dag, toén gy u in zo verre kond vergeeten, dat gy uwe hand over uw ongelukkig kind opligte; zy zag my toen aan uwe voeten gevoelloos nederzeigen, en dit fchouwfpel is van toen af altoos voor haaren geest tegenwoordig geweest. Helaas! zo zy nu nog ïn leven ware, hoe zou ik bèfluïten kunnen, om dat te verlaaten? maar zy is niet meer; en ik zal haar wel haast volgen. Wat u betreft, myn Heer, ik kan my niet vleijen, u immer weer te zullen zien: gy hebt my te zeer gebaat, cn my zo veel leed gewrogt, dat myn gezigt U ondraagclyk zou zyn. Indien echter uw hart mogt veranderen, indien gy eens in eene andere waereld de gevoelens van een Vader mogt ontwaar worden; ö, welk een heil zou dat voor my, voor uw ongelukkig kind zyn ! met welk een drift zou ik my niet aan uwe voeten werpen; en u het loon van zo veele jaaren vrugteloozc kinderliefde pffmeeken! Ach, laat ik dan ten minften uwe liefde winnen; en alles, alles zal uitgewischt, alles vergeeten zyn! Myn dood zelf, zo die u vermurwen kan , zal myn

heil

Sluiten