Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Vrouwen. 25

zy op koften van de deugd betaald hebben : de hemel wierd in haare oogen, het leeven en de dood in haare handen gevonden. Onze Schouwipelen fchynen 'ertoe gefchikt te weezen, om de geheimenisfen van deeze belachlyke afgodery te vereeuwigen 0)> en wy houden niet op haar eene ongebondene, eene ongeregelde hulde te bewyzen, die haar ten verderve leidt. De ondeugd wint veld , en taft de geheele Maatfchappy aan. By gebrek van een welgeplaatft Hart in die geenen, aan welke wy zoeken te behaagen, is haare zucht om te behaagen ons gevaarlyk, zyn haare aanlokfelen ons doodelyk geworden.

Laaten de Vrouwen afftand doen

van

(7) Onze Operaas zyn voornaamenlyk in dit geval: 't is een foort van Uturne, van lief.ie, vol Lofzangen, en van een fterkblaakende toewyding aan deezen kleinen God. B 5

Sluiten