Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3«;

een fefcr van ter Borch, welke de Pasfagiers' en Goederen, die na ter Borch, Etten, Gendringen. Zilvolde, Varzevclden Ligtenberg, met de daarom en by gelegene Dorpen, Heeren Goederen en Buurfc happen gedeftineert zyn mede neemt; komt am en vertrekt van de Herberg de Conftapel, Van Etttn op Arnbm en van Arnhem op Etten. ' Dingsd, avonds komt aan, en verf r. woensd fmorg, om 10 uuren wederom een kar van. Eiten,weike de pasfagiers en Goederen, die ria Etten, Gendringen, Zilvolde, Vaizevelt, en Ligtenberg, met de daarom en by gelegene Dorpen, Heeren Goedeien en Buurfchappen gedeftineert zyn, mede neemt; komt aan en vertr. van de Canftape',

Vvn fFenterswyk op Arnhem, en van Arn*

hem op PPentersviyk.

E'H kar komt Dit gsd-, aan, en vertrekt woensd. fmmv.om ha'f 12 uur. Het varen der Schepen,

Van Arnh. yopjde Vaarten ü.r. op Am ft, alle dond, fmorg,om puur, een Schip. Van A'tift. -door Utr. en de Vaart weder terug dond. fmorg, met het openen van den Boom, dog in de maanden Dec. en Jan, kan het volftaan om-de 14 dagen.

Van Arnh, op de Vaart en Schoonhoven ira Rot'erd. alle zaturd. zomers fmorg. om 9 vi ur, en'swinters om louur een Schip, Van Rort,opSchoonh.en de Vaart na Arnh, zaturd. 1 Schip met het laatfte Tv, vragt 1 gl.

Op de Vaart, Schoonh, Rotterd, Delft er» den Haag, alle woensd, 1 Schip, in de zomer, fmorg teguur,en in de winter om 10 uur,

Van den Haa^ op Delft Rotterd, Schoonh. endeVaartna Arnh. dingsd. 1 Schip fmidd.

te 13 uuren; vragt 25 ft, in de wüiterauaa-

Sluiten