Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 ROMEINSCHE

II. ftaan, wier pas in werking gebragte B°" heerschzucht van geene maatiging wist, hoofdst. appius zelf zou de Diftator geweest J. voor Czijn> T30Ch ^ Confuls en oudfte Raadsj. van R. heeren zagen te wel het gevaar in, om s6°' het Volk in eenen tijd te verbitteren, waarin de Volscers , Mquiè'rs en Sabynen reeds in vijandlijken aantogt waren, dan dat zij een oppergebied, zoo ftreng uit deszelfs aard, niet zouden willen gefteld hebben in handen van een gemaatigd en volkbehaagend man. Men benoemde dus MANius valerius, (i) een broeder van poplicola tot die post, fchoon deszelfs jaaren reeds tot eenen hoogen ouderdom waren gefteegen. Genoegen Schoon het Volk thands zeer wel bedes Volks reep dat men zu]]j een oppergezag weinet dezen0 r ' ,■ , . Dmator. der alleen tegen hetzelve in werking

bragt, vreesde het nogthands geene onderdrukking of vernedering van den bemin-

(l) Men lata zicn niet door de groote gelijkheid van naam vooral wanneer die met eene enkele M', wordt opgegeven , verwarren , om dezen broeder van poplicola voor denzelfden perzaon te houden, die in den flag van Regilfas reeds gefneuveld. 'n, 2ie boven bi. 174.

Sluiten