Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 >

ADELAÏDE.

Laat ons binnen gaan, Mama! ferdinand,5 V-'ij zullen Mama binnen geleiden.

{Ade'.a'tdc cn Ferdinand brengen, Mad. Ro/ille onderlieunende binnen.')

ANSELMUS, na zijn Hoed en Paruik bij een geraapt te.hebben,, en aan de andere zijde van 't Tooneel afgaande.

, Alle tiwe pogingen zullen u mislukken al zou het ook mijn leven kosten.

TWAALFDE T 0 O N E È L.

Ïrose, s 'er wel een rampzaliger Huwlijk te vinden, dan dat waar de Vrouw de Vrijheid bemind en de Man een Aristocraat is ? het is het ongelukkugite. wat ik kan: ik wensch dat de- Hemel mif voor zodanig lot zal bevrijden. De dierbaare Vrijheid te pinnen is. het edellte wat 'er te vinden is op deze "benede Waereld; heden zal zij bezworen worden — heden klimt zij op beuren throonl — Laat. ik mij fpoeden en geen tijd laaten verboren gaan.om voor adelaïde te zorgen. — Zo zulks gefchied — zo ik orgontes en anseemus kan misleiden is mijn vr,eugd volmaakt ~ zo het Huwlijk doorgaat, — maar, hoe kan ik twijfelen? — hcï zal- doorgaan. — hei kan niet, mislchen — het moet gefchiedenI r-_ nog dezen dag, al zou het mijn Leven kosten • deze dag der. Vrijheid moet met een Huwlijk gepaard- gaan of hij. zou niet volmaakt zijn..

(Zij gaat zingende van. bet Tooneel af.) ' Bij, de. VïijheW moet de Min ^ Ons genoegen geven.

Einde yan tiet eerjie Bedrijf.

Sluiten