Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

SI

rn eenigen eerbied voor dien man , maar in laffe vrees, dat hij zich niet zou willen vernederen tot eenige verandwoordlijkheid; fchoon hij 'er de verzekering bijvoegde, dac pompejus een man was, die het zich even zeer ten plicht zou achten, ziek te onderwerpen aan alles, wat hem het Volk beliefde opteleggen, als te zorgen , dat het Volk zelf niet eenen of anderen last onwillig droeg, (i) Daarna weidde hij over de gevaaren uit, welken het voordel aan de burgerlijke vrijheid dreigde, als ware deszelfs oogmerk eeniglijk, om eene dwangregeering te dichten, en, onder voorwendzei van het aanleggen van volkplantingen, eigene afhangelingen en gunstelingen als zoo veele bezettingen te leggen op de belangrijkfte posten van den Staat, ter bevestiging der overheerfching; capua zou daarvan het hoofdkwartier zijn , welke ftad de voorouders gevaarlijk genoeg hadden geacht, om 'er fchijn noch fchaduw van eigene regeering over te laten; het Campaanfchc land, het vruchtbaarue: van Italië, het

voorCO Cic. in rl ll. Orat. II. c. IS>-»3« B 3

VI.

BOEK VIII.

IOOFDST.

J. voor C.

62. ]. van R.

690.

Sluiten