is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. IOI

baar waren ( i )- Hierin ging hij zelfs zoo fchaamteloos te werk , dat hij de onderfcheidene wijken opriep, om een voor een in zijne tuinen zekere fommen te komen ' ontvangen (2). Men zeide ook, dat de ] tegenwoordige Conful piso dergelijke gelduitdeeling aan het Volk ten zijnen huize had aangenomen, 't welk cato en zijnen zwager domitius ahenoborbus twee wetten deed invoeren, de eene vrijheid tot huiszoeking , zelfs bij Overheden, gevende op vermoeden van Itemomkoping; de andere allen voor vijanden des Vadjrlands verklaarende, die hunne huizen totzulke uitdeelingenleenden. Echter wist pompejus zijnen gunueling ten Conful optedringen, het welk c 1 ce r o als eene geduchte wond voor het pas herlteld gezag des Raads befchouwde (3).

In-

( I ) Cic. ad attic. L. T. ep. 16.

( 3 ) P l u t. in pomp. p. 642.

(3) Cic ad attic. L. I ep. 16. i3. Qin

cato van deszelfs tegenflar.d tet,en a f r a n i us te do.nafzien, liet pompeju hem om twee zijner nichten ten huvi/elijii vragen, de oudfte voor hem zeiven, de jonglte voor zijnen zoon. De vrouw eu zuster G 3 van

VI.

boes

Vill. ioofdst.

. voor C.

60. . van R.

692.