is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen. 439

kerheid en krijgszucht inboezemde. De tiende keurbende, aan welke c/esar het meeste doorgaands toegaf, omdat hij op haare dapperheid het meest vertrouwde, betuigde hem weldra haaren dank door haare \iti]gstribunen voor het goed gevoelen, 'c welk hij van haar had aan den dag gelegd, en verzekerde hem van haare uitende bereidvaardigheid. Zij werd gevolgd^ door de overige keurbenden, die allen door derzelver Bevelhebbers en Onderbevelhebbers de betuiging lieten doen, dat zij twijfelmoedig noch vreesachtig geweest waren, en zich nimmer het oordeel over het beleid des oorlogs, 't welk alleen den Veldheer toekomt, hadden aangemaatigd. Ivlet deze voldoening te vreden, en door diviaticus, op wien hij het meest uk alle de Galliërs vertrouwde , onderricht, dat hij door eenen omweg van veertig duizend fchreden * de gevaarlijke engten kon * ontwijken, brak c/esar, gelijk hij gezegd^ had, met zijn geheele heir des morgens ten drie uuren op, en vernam eerst zeven dagen daarna, dien hij zonder éénen rustdag liet doortrekken, dat het heir van Ee 4 ariq-

VII.

BOEK III. HOOFDST.

J. voor C.

57J. van R„ 695.

Omtrend 2 uuren

aans.