Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

boek IV. hoofdst.

J. voor C.

55J. van r.

697.

Verblijf van c?£sar te Luca-

510 rqmeinsche

ging bleef zulks ook nog toe dat men over de algemeene gewestverdeeling voor het volgende jaar zou raadpleegen; maar de twee anderen werden fpoedig bij den Raad in overweging gebragt (1}.

Het verblijf van ces ar te Luca was waarlijk eene volflagene hofhouding. Het aantal van voornaame Staatsperzoonen, die onderfcheidene posten bekleedden, en echter hunne opwachting bij hem kwamen maaken, was zoo groot, dat men tot honderd en twintig bijldragers in zijnen voorhof, en twee honderd Raadsheeren in zijne gehoorzaal telde, waarvan zommigen hem uit erkentlijkheid voor genootene , anderen uit hoop op nieuwe, gunst bezogten. Q. metellus nepos, de Proconful van Spanje, en app. claudius, de Propreetor van Sardinië, verlaagden zelve zich tot zulk eene hulde; terwijl vrouwen en kinderen der voornaamfie luiden door hem omgekocht werden ter bevordering zijner kunftenaarijen , die , geduurende dezelfde

veld-

(1) Plut. in cat. min. p, 778. Cic. de Provinc. Conf. c. li, 13. Plut. in ces, p. 718.

Sluiten