Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANNA.

25

HOOFDSTUK IV.

Waarin onze Heldin een ongeluk ontmoet.

Toen Jufvrouw Dalton hare nieuwe wooning betrokken had, en naar een fchool voor hare Dochters rondzag, viel haar oog op een groot bord, welk boven de deur van een Komenijs-winkel geplaatst was, en waarop, in vergulden letters, het volgende te lezen ftond: Hier worden jonge Juffers opgevoed; en dan een NB.; in Dansfen en alles. De Dochters van Dalton, die nu, buiten tegenfpraak, onder de jonge Jufvrouwen moesten gefield worden, werden dan ook, met Anna, naar dit fchool van opvoeding gezonden, welke grootendeels in het fpellen van flegte woorden, van twee lettergreepen, en in het borduuren, dat naar evenredigheid was, beftond. Wat het dansfen betrof, het paste niet aan de bediening van haren Vader, en kwam noch minder met zijn beurs overeen, om zijne Kinderen deze konst te laten leeren, fchoon Anna, door haar geduurig nijgen, en herhaalde liefkoozingen, hem daartoe poogde te bewegen. Haar vlugge geest leeverde al vroeg blijken op van hare toekomende vatbaarheid. Op het fchool maakte zij in alles, wat aldaar geleerd werd, zulke fpoedige vorderingen, dat men 'er van verbaasd ftond. Zij was altijd de eerfte, die haar boek of naaldwerk B 5 in

Sluiten