is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtstukken van het Haagsch genootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEURSTOFFEN. |? III. AFDEELING.

De Nederlaag in haare gevolgen, 't Wordt ochtend, en de glans der flaatelijke zon Bepurpert veld en Libanon, Zij koestert beemden en waranden, Zich fpieglende in 't kristal Van Palestinaas waterval, En fchenkt haar' zegen aan bedaauwde morgenlanden

Waak op —gij Moedertod.' Die menig zugteling in uwen fchoot bevat;

Het licht komt uit de kimmen, Zoo fchoon als ooit, voor u in 't vrolijk oosten klimmen,

<K*

Dit licht brengt tijding van 't geduchtfte wonder meê In 't zichtbaarst antwoord op de beê Van Gods profeet en Judaas koning; Maar ook, dit zelfde licht Maalt op 't vijandlijk aangezicht Den wilden wanhoop bij de ontzettende Vertooning!

6 Dag.' 6 Ninivietl Hoe trilt verslagenheid, wier oog op bergen zie'

Van dooden langs de velden.' Mijn God! wat is de mensch? wat zijn de Hoekte belden? *

■ I. DEEL. p