Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEDERKEERIGE LIEVDE.

CjTod, de eeuwige Vader, die mij wil beminnen, Dien wil ik ook dienen met hart en met zinnen; Hij is mijne lievde, mijn dankbaarheid waard, Hij heeft zijn' gelievden voor mij niet gefpaard. Hij floeg mij eerst gade, beminde mij teder Voor de aanvang der eeuwen, 'k bemin hem dus weder; Nog blijft hij mij lieven, begunftigt mijn lot, Hij is mijn ontfermer, mijn fchutshecr, mijn God. Vorst Jefus, wiens lievde de zaligen zingen, Wiens goedheid gemeld wordt in hemelfche kringen, Schenkt mij ook zijn lievde, hij plengde zijn bloed, Dat reinigt mijn zonde» en wascht mijn gemoed.

Ik

Sluiten