is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtstukken van het Haagsch genootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEURSTOFFEN. 4J

6 Ja der Eeuwen bron — de Bouwheer van't Heelal —. De hoogstvolmaakte God, wien de englen juigchend eeren f

Hij! — de eeuwige, die is, en was en blijven zal, Schoon ook de vorm van 't ftof ten bajert weêr moog' keeren:

Ja hij — de Oneindige, wien tijd, noch ruimte omtoog, Zal thans voor 't fterflijk oog Zich zichtbaar op een berg — in een woestijn vertoonen!

Ontzaglijk fchouwfpel!... dat het verzienst oog verblindtDen vlugften geest verflindt! Bedwelmend denkbeeld!.... God zal bij de menfchen woonen '.

Beeft, Edoms bergen! beeft! - Gods fiddring grijpeuaan! Beeft, Belus Priesters! beeft! op uwen autaardrempel! —

Dempt vrij uw wijrookvat! — 'tis met uw Goón gedaan! Haast zingt ge een Treurgezang bij 't puin van Dagons tempé!!

Want hij — de Almagtige, die met uw beelden fpot! — Hij — aller volken God Zal hier den grondflag voor den dienst der waarheid bouwen!

Die dienst fpreidt ééns zijn licht op u, ö Heidendom! — Wordt ééns gevierd alom ! Neig, aarde! neig het hoofd! want gij zult God aanfehouwen!

Ook