Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NIEUWE

TIENDE BRIEF.

HENRIETTE Ü6n EMUIA.

Ik ben knorrig, mijn Waerdfte! ik ben

het op Seligny, op mjjzelven. Ile-

laes! ik ben zeer bevreesd, dat mijne dwaesheden mij verraden hebben, en dat hij bemerkt heeft hoe veel belang ik in hem ftel: ik kan het hem niet vergeven, dat hij dit ontdekt heeft. Dees uchtend nog bragt hij mij, volgens gewoonte, bloemen; ik hebze niet willen aennemen. Deze weigering heeft hem getroffen. En waerom toch? omdat alle mansperfoonen de verwaendheid hebben van te geloven, dat wij hun niet wederftaen kunnen. Hij bragt mij vriendlijk

Sluiten