is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de vuurbergen in Italie, Sicilie, en omstreeks den Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAA DEN ETNA. I05

derfing, dat ik my niet herinnere in eenig gedeelte van Sicilië eenen Barometer gezien te hebben. Wanneer wy, aan den voet van den Etna, op den 24ften» onze ccrfte Waarneeming deeden, Hond het Kwikzilver op 27 graaden (*) en 4 lynen; enden 26^ op het aÜerhoogfte punt van den Vuurberg, op 18 graaden en 10 lynen. De Thermometer was, by onze eerfte Waarneemingen, aan den voet des Bergs, op 84 graaden, en by de tweede, op den rand der Vuurkolk* op 56 (t). Het weder was in het geheel niet

ver.

(*) [Naar alle gedachten moest hier en op de eerstvolgende plaats voor graaden, eigenlyk duimen ftaan.] (t) Men moet niet al te groot vertrouwen ftellcn in deeze Waarneemingen, daar de menigvuldige ongemakken , met welke wy worftelden, en de geringe oeffening, welke wy hadden in diergelyke fyne bewerkingen , dezelve noodzaaklyk zeer onnaauwkeurig moeten gemaakt hebben. De Kanunnik recutero, die onze Leidsman was, verzelde de Heeren clover, fullerton en b r y r> 0 n e op den Berg Etna, i'n Zomermaand [eigenlyk in het laatfte van Bloeimaand] des jaars 1770. De'laatstgcmelde is een zeer vernuftig en naauwkeurig Waarnèémer, en heeft de hoogte gemeten van veele der hoogfte Bergen in de Alpen. Zyne Waarneemingen waren, gelyk de Kanunnik my berichtte, als volgt. Op den top des Bergs G 5 was