is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de vuurbergen in Italie, Sicilie, en omstreeks den Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEKENING EhN

OP DE BESCHRYVING DER VUURBERGEN OMSTREEKS DEN RHYN.

EERSTE AANTEKENING.

OVER DE GEDAANTE DER BASALTISCHE LAVAAS.

J~n het algemeen zyn zy vyfhoekig van gedaante ,enz. hl. 425.

Niet alle ftof van denzelfden aart als de bafaltes heeft de gedaante van kantzuilen: in

onde Vuurbergen van Italië, Sicilië en de LipanTche Eilanden, heeft men in dat zelfde Werk, Tom. II. bl. 416 fuiv. niet minder Ieezenswaardige Berichten van den Broeder des Heeren de luc. Dat over de Liparifche Eilanden is voor korten tyd geplaatst in de Algemeene Vaderlandfche Letterocjfeningen , D. V. Mengehv. bl. 585,enz. De gedachten van deeze Heeren koomen in de weezenlykfte ftukken overeen met die des Heeren hamilton. En daar luiden van zo groote febran.derheid, oeffeninge en oplettendheid , zonder van elkanders gevoelen vooraf onderricht te zyn (want elk Ee hun-