is toegevoegd aan uw favorieten.

De onderwerping en de jongste dag.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ö E ONDERWERPING. lÖJ

ben en fraagt. naar den hemel, mijn vaderlijk erfgoed.

Naardien een brandende dorst naar toekoomende en een edelaartig gevoel van voorledene weldaaden 's menfchen voorzigtigheid fterk aan U verbindt en eenen vasten knoop van liefde legt; daar Uwe liefde groot is en groot onze behoefte zijn, en daar ons doel zegen is, zoo noem ons alle of zinneloozeof aanU onderworpen; aan U onderworpen uit pligt, uit belang, uit fchaamte; diepe fchaam» te! durve ik nog klaagen, daar ( wonderbaarlijke waarheid! ) in den hemel zeiven de blijdfchap uie E 5. fmerc