Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Opregten OavervaJflen HALlAAVSCHE

¥AAR-EEGGER.

Januarius, 'ïuBto-maanb.'

: Eerfle qnartier vrydag den 6 , 's morgens ten 7 uren 19 minuten , m dea Ram , met fnccuw. Het weer begunftigt het Drie-Koningen-Feefl niet, en ftrooic Sneeuw m plaats van Suiker over den £in3 Geor^e zal, naardegewoontederEn* gelfcheKonmgen,echter nog weieen ftaafjeGoud, en wat Wierook en Mirrhe ten offer brengen.

Februarius, *p.oftheï«nflHnö.

«r?«r,ft«e «?artkr *?turdag den 4 , 's avonds tea g

ÏSr - 5 ninüe." 'Aln*en Stier' mct veranderiy* ^ r,i DeJvera{ldenng van het weêr zal zeker geen kwaad aanbrengen. Maar of eene groot? 1 ïfeSÏ/Sïirï^ Staat^ezen van Earopa , ?i?K£,hand^n fchXBtte zyn ? met goede ge volo en zal bekroond worden , zal zich ralch opdekken.

Martius, Iteiitf-maanb.

è £t!?,e ^uartier maandag den 6. 's morgens ten i uren 34 minuten , m den Tweeling , met hagel. Het is nog Winter en de lucht belooft geen fpoe. dige warmte. De warmte van de Veenzon isdiier thans nog aangenaamer als die Sol zoflaauwtjes nog door het ongeme ten ruim verfpreidt. Mars

kifi^Tk1 U" 0m £e, veld teit°aien, maar Venus fcoudtaera neg onder het djik. Aprii-

Sluiten