Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U PSALM. tij

Verzamelt mij mijne Heiligen,

Die bij het offer een verbond maaken!

En

te is ontleend uit Üeuter. XXXI: 28. XXXIÏ: U alwaar Mofes den Israëliten onder den blooten Hemel zijne geboden geeft, en teffens Hemel en Aarde tegen hen tot getuigen aanroept, ingeval zij ze in vervolg van tijd zouden overtreeden,

vs. 5.] Ook deze Heiligen zullert aanfchoüwers van het oordeel zijn. De plegtigfte verbonden wierden bij offerhanden

gemaakt, zo als men zig uit Gene/. XV: 8 21.

XXI: 27. XXXI: 53. 54. te binnen zal brengen. Nü Wil Afaph, wanneer men Gode offere, dat men niet flegts de uiterlijke plegtigheden d?s offers moete waarneemen, maar dat de ziel daarbij ook werkzaam moete zijn, met God een verbond maaken» en het bij het offer plegtig bezweeren. Zij alleen, die zo hun offer brengén, neemen eenen welbehaagelijken eerdienst waar , en zijn Heiligen in Gods oogen. Die gedagte is met de natuur der offerh?nden zeer intiemmend : aan dezelve wiefd de ftraf der zonde getoond; wiezebragt, die beleed dus, dat hij de ftraf voor rechtvaardig hield, en zig tot haar verpligte, wanneer hij, in vervolg van tijd , Gods geboden voorbedagtelijk overtrad, dat is, hij zwoer Gods geboden gehoorzaamheid. Bijkans op 'dezelfde manier fielt Plato het verdigte Atlantifehe volk voorJ het brengt (zegt hij) alle 5 of 6 jaaren aan Neptunus een plegtig offer, doodt zulks bij gedenkfteenen, Waarop de wetten , en vloeken tegen haare overtree. ders ftaan gefchreeven, befprengt zig met het bloed, enfchudt het overige bloed in 't vuur; drinkt hierop, (zoo ik hem wél verftaa,) wijn en offerbloed wt gouden bekers, fpreekende daarbij vloeken tegen deovertreedersder wet uit. (Zie $70 vanhei MofaiscA recht, alwaar de plaats geheel ftaat, en met ophelderingen verzei d is.) Deze met de oude gebruiken mftemmende verdigting zal, hoope ik, den leeier doen begrijpen, wat het betekene, bij het offer e«J verbond maaken.

Sluiten