is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aenmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Het EERSTE BOEK van SAMUEL.

en terwyl zy de hoogte opklommen, waar op de ftad ligt, kwamen hem de jongvrouwen tegen, die water gingen fcheppen, (O des zy aan dezelven vroegen, of aldaar de Ziener woonde? Zy antwoordden; ja, daarginder, voor u; 12 maar gy moet fchielyk aan gaan, want heeden is hy, in de ftad, gekoomen, (t) wyl het volk, op de hoogte, een offer toebrengt, (0) Wan- 13 neer gy, in de ftad, komt, en regt uit gaat, zult gy hem vinden; indien gy er maor komt, voor dat hy, naar de hoogte, ten eeten, zy gegaan. Want het volk gaat niet aanzitten, voor dat hy gekomen zy; zvyl hy, over de offeranden , het tafelgebed uitfpreekt ; O) en dan gaan de genoodigden aanzitten , om te eeten. Gaa dus op , ivant heden zult gy hem vin

den.

(O Verg. de aant. op Gen. 24.- v. 11. (/) Het zy dat hy een gedeelte van 't Jaar, buiten woonde , of op eene zyner togten , tot het houden van gericht, was uitgegaan.

(u) Op de hoogte, te Rama , waar Samuel zynen altaar gebouwd had, zouden dien dag offeranden toegebragt, en offermaaltyden gehouden worden; misfchien by geleegenheid der nieuwe maane, of eenige andere byzondere omflandigheid.

(?>) Letterlyk, zeegent het offer ; maar, vervolgt ie Heet Miehaëlis, 't is het zelfde woord, waarmee, by de jooden, en zelfs in 't N. T. een tafelgebed beftempeld wordt. Wy vinden hier derhalven de eerlle plaats, waar van tafelgebeden wordt gefprooken; zonder dat men daar by bepaalen konne, of de gebeeden over tafel toen ook by gemeene maaltyden, dan wel alleen by offermaaltyden, in gebruik waren. In de zedekunde zullen wy er nader over handelen ; nu moest ik alleen opmerken, wat ons, uit het O: T: gefchiedkundig , al of niet bekend zy.