Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3,4 DE PROFEET EZECHIËL.

ben het tot een kostbaaren fieraad aangewend, en hoogmoed daarmeê gedreeven hunne onreine en affchuwelijke afgoden heb! ben zij daaruit gemaakt. Daarom heb ik het onrein voor hun laaten worden,] en 21 aan vreemden ten buit gegeeven, aan de ergflen op den aardbodem tot een roof, die zullen het ontheiligen. | Ik zal mijn ge- 22 zigt wegkeeren, en zij zullen mijn heiligfte ontheiligen, roovers zullen daar in gaan, en het ontheiligen.)

■ Maak ketenen, want het land is vol bloed. 23 fchulden, en de ftad vol daaden van geweld; I ik zal de wreedite volken hier brengen, dat 24 ze in de huizen der inwoonders zullen woor.ea; ik zal aan den hoogmoed der onbe-

fchaam-

vs. 31. aan de ergften op den aardbodem] aan woeste volken, die m het leger van Nebucadnezar menden.

vs. 22.3 Dit is ook gefchied, toen ferufalem veroverd wierd. J . (

vs. 23. Maak ketenen] Ik heb overgezet, eeliik men gewoon is, niet om dat ik de overzetting voor egt houde, maar om dat ik nog geene betere met meer voldoende zekerheid weete, en egter geene le dige plaats wil overlaaten. Als ik in gevaar moet fiaan van te dwaalen, dan dwaal ik liever met ande ren, dan alleen.

vs. 24. in de huizen woonen] Den foldaaten van woeste volken fchijnen zomwijlen wooningen (met m het ïsraëlitifche, want daar vindt men liet tegendeel, maar egter) in het ïsraëlitifche land der tien (lammen aangeweezen te zijn, gelijk zig moge. lijk eemge Leezers uit Virgilius zullen te binnen brengen, IMPROEUS HAEC tam CU wa novalia milks ha" xskjt, SARBARÜS has ssgetbs.

Sluiten