Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Het TWEEDE BOEK van SA MUEL.

Krijgs-Bevelhebber van Israël. Vervolgends 3 kwamen de oudften des Israëlitifchen Volks te Hebron. David bezwoer hun voor Jehova een Rijksverding , en zij zalfden David tot Koning over Israël.

Hij was dertig jaaren oud, toen hij aan 4 de regering kwam, en hij regeerde veertig jaaren; te Hebron over Juda alleen zeven 5 jaaren en zes maanden , en drie en dertig jaaren te Jerufalem over geheel Israël en Juda.

Vervolgends deedt de Koning met zijn le- 6 ger eenen togt tegen de oude inwooners des lands, de Jebufuen , en floeg zich neder voor Jerufalem. De Jebuliten gaven hem totbefcheid: Gij zult hier niet inkomen. Lammen en blinden zullen genoeg zijn, om u af te keer en . wanneer zij flechts roepen: hier-niet

hin-

vs. 3. Bezwoer hun voor jehova een Rijksverding.'] Letterlijk: maakte met hun voor Jehova een verbond. Dit noemen wij, naar ons tegenwoordig fpraakgebruik, eene bezworen Capitulatie. - vs. 6. Jerufalem.] Dat thans weder aan de Jebufiten behoorde, alhoewel het reeds ééns veroverd en verbrand was. Zie de aanmerkingen op Jof. xv: 63; Richter. I: 8.

Gaven hem tot befcheid] Te weten, toen hij de ftad opëischte. Jerufalem heeft eene ongemeen voordcelige. ligging , om eene bijna onvérwinlijke vesting te zijn, welke in het vervolg bij eene andere gelegenheid zal befchreven worden. Hunne meening derhalven is: kreupelen en blinden zouden David kunnen afweeren , en zij hadden niets meer te.doen, dan op hunne posten te roepen: hier niet binnen;

Sluiten