is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments; met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l76 Het TWEEDE BOEK van SAMÜEL.

bij Gath. Hier was een man van buitengewoone grootte , met zes vingeren en zes toonen aan de handen en voeten, famen vier en twintig , en ook deze was uit het reuzengeflacht. Deze hoonde de Israëli' 21 ten, maar Jonathan, de zoon van Simei, Davids broeder, doodde hem. Deze vier uit 2» het reuzengeflacht waren uit Gath geboortig, en vielen door de hand van David en zijne foldaaten.

Cap. XXII.

Davids gewoone Loflied bij zijne overwinningen, of zijne verlosfing van Saul, de X VUL Pfalm viet eenige veranderingen.

aaII.

Dit is het lied , welk David Gode plagt 1 te zingen, wanneer hij hem hulpe fchonk

te-

hebben fomtijds nog familiën, in weiken zes vingers erflijk zijn , den naam zelfs die van den vermaarden wijsgeer, Bulfinger

vs. i.] Ik heb in de aanmerkingen over den XVIIL PJalm aangemerkt, dat David, die dit lied meermaals, en bij verfcheiden gelegenheden zong, zich de vrijheid van eenen Auteur nam , om er in te veranderen. Dus is het niet terftond verkeerde lezing , het geen wij hier anders vinden , dan in den achttienden Pfalm: gebreken van aflchrijvers konden er mede onderlopen , maar nadien toch zeker David zelf veranderingen zal gemaakt hebben , zoo verkieze ik het zekerfte, en drukke de verfcheidenheid van den Tekst van ons Lied, zoo als het hier ftaat, van den XVIII. Pfalm , uit. Ik geloove zelf, dat er van dit , zoo dikwijls opgezongen, Lied nog meer dan twee van

elk