is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3,S

Ca?- XVII,

I •

^ofafats gelukkige regeering, herftelling van den Godsdienst, Gebouwen, en Krijgsmagt.

xvii;

Zijn zoon Jofafat w^rdt Koning in zijne i plaats, en kreeg de overmagt tegen Israël. Hij legde bëzècÉtngeh in do va«ts fteden van % J;ida, ook in de door zijnen vader veröve.de ICf: r.irnitifche fteden, en ftelde w&thten irt het land van Juda, Jehova, was niet * Joiafat, dewijl hij den ouden godsdienst van zijnen vader David getrouw bleef, geene Godfpraken van.de Baals raadpleegde, . inaar jehova, en diers geboden opvolgde, en niet het voorbeeld van Israël. Jehova ^ bevestigde zijn rijk, geheel Juda bracht

hem

ar. i. Kreeg de overmagt teg;« Israël"] Wij vipden we!, in de daad, in de voorgaande Gefchiedenis Juda niet onderliggende tegen Israël, maar de Schrijver wil zeggen, dat thans deze overmagt zeer groot en baarblijklijk geworden is. Jofafat is Achabs tijdgenoot, en onder dezen vinden wij Israël in het $oek der Koningen buiten gemeen zwak, en ook in volksmenigte arm. Men behoeft daarbij niet enkel aan Gods S.crafgerichten, bij voorb. de droogte van drie en een half jaar i kon. XVII. als oorzaak te denken, de uiterst tijrannieke regeering van Ifabel, die over haaren Gemaal Achab alles vermogt, en doen kon, wat zij wilde, was reeds alleen genoeg, om deze groote zwakte van het lsraéiitifche rijk te verklaarep.

vs 2. Stelde wachten.] Ik verfta dit zoo, dat hjj ook, waar geene Steden waren, op zekere grensplaat gen van zijn rijk, foldaaten op de veld wacht hleldt.