is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. III. |||

van den omtrek Kegila; naast hem bouwde 19 Efer, de zoon van Jefu, amptman van Mizpa, de tweede helft, tegen over den opgang na de hoekvoege. Naast hem ftreèd als met 20 ijver Baruch , de zoon van Zacchai, en bouwde een tweede deel, van den hoek af tot aan de deur van het huis des Hoogenpriesters Eljafchib. Naast hém bouwdë 21 Merimoth, de zoon van Uria, zoon van Hakkotz, het tweede deel van de deur Eljafchibs af tot aan het einde van Eljafchibs huis. Naast hem bouwden de Priesters, die in den omtrek der Jordaan woonden. Naast hen bouwden Benjamin en Chafchub 23 tegen over hunne huizen, naast hem bouwde~Afaria, de zoon van Maafejah, de zoon van Anania,bij zijn huis. Naast hem bouw- 2± de Binnui, de zoon van Henadad, een tweede deel van het huis Afaria af tot aan den 2? hoek; en tot aan het punt Falal, de zoon van Usfai, tegen over den hoek, alsmede den toren , die van het boven - paleis der Koningen uitftak, en tot een wagthuis diende; naast hem bouwden Fedaja, de zoon 2<5;

van

vs.zg. hoekvoege?] Waar twee muuren zig zamenroegen, en eenen uit fteekenden hoek maaken.

vs 7.1. het tweede deel?] Naa dat naamlijk zijne eerfle bouwing voltooid was. Zie vs.4.

w.24. Binnui, de zoon van Henadad?] Ik ge. loof, zo als ik reeds bij vers 18. heb gezegd, dat 'er moet ftaan: de nakomelingen — des zoons Hena. dad. Zij beginnen deze tweede bouwing, naa dat de eerfte, vers 18. geëindigd was.