Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

tijden der waereld te velde zou gevoerd hebben: en daardoor is menig verftandig naarfpoorder der Gefchiedenis in bekommering geraakt, of de waereld destijds wel zo bevolkt heeft Kunnen zijn? — Anderen komen deze overgroote legers over 't geheel verdacht voor, wijl zij in de nieuwere tijden zien, hoe moeilijk het is, bij veel uitgeftrekter bebouwing van den aardbodem, groote legers, die in getal nog op verre na niet aan het bovengemelde gelijk ftaan, van levensmiddelen te verzorgen. Lijnregt tegen dat geen, het welk wij anders in de Gefchiedenis gewoon zijn, vinden wij bij de Grieken, het Asfyrifche rijk, veele menschlijke leeftijden en eeuwen na elTcarider, bijna in eene gelijke verbazende magt en grootte: en dit is immers , den eenigen Romeinfchen Staat [uitgezonderd, anders het ïot van andere groote rijken niet; maar deze groeijen aan, nemen weder af, verliezen land. fchappen, herhaalen zich weder; en deze af. Wisfelingen gebeuren zo menig werf, dat een groot rijk zelden langer dan een menfchelijken leeftijd bij dezelfde magt en in de eigen grenzen blijft. Als dit nu bij Asfyriën gansch anders is, tot dat het eensklaps onder eenen Sardanapal valt, die bij herhaling min of meer tegenftrijdig wordt afgebeeld, dan heeft zulks in

't

Sluiten