Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvi VOORREDEN.

aan de waterbronnen houden moet, ligtlijk 300 Duitfche mijlen zullen worden. Egypten zelfs, heeft van Asfevan tot Palaestina, regt uit, van 't Zuiden naar 't Noorden, over de 9 graaden, dat is 135 Duitfche mijlen in de lengte, Of'er eene Armée in het flerk bewoonde Egypten trekt, kan iemand, die aan de grenzen van Egypten ftaat, altoos weten, en vliegen kon de Armée niet, maar de tocht vorderde, van deiEthiopifche grenzen af, ten minften drie of vier maanden , en van Asfevan tot aan Palcestina anderhalve of twee maanden. Als Sanherib zich nu zulk eene vertelling heeft laten diets maken, dan koomt mij zulks nagenoeg zodanig voor? als of de Rusfen ijlings uit Poolen terug trokken, op het gerucht, dat de Spanjaarden tegen hun in aantocht waren. Dan vooronderfleld, Sanherib geloofde, dat Tarako tegen hem aanrukte, wat had hrj, die eene groote zegepraaiende Armée geleidde, de meeste lieden van Juda bereids veroverd en de hoofdvestingAschdod in zijne magt had, nu beter kunnen doen, dan in Paleestina, daar hij was, ftaan te blij ven,den vijand van zijne grenzen af te hou. den, en voor de koomst van Tarako, die toch niet vliegen konde, Lachis en Jerufalem te veroveren? Allevoordeelen waren op zijne

zij.

Sluiten