is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Ouden Testaments, met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<4

DE PROFEET JESAIA.

den, daar het bosch eindigt, zal een hagel.' bui zijn , en de ftad in 't laage land verne. derd worden. J Gelukkig zijt gij, die over- 20

al,

vs. 20.] De landbouw zal onder Hiskia wederom om hoog komen.

overal daar water is.) Letterlijk: bij alle of allerlei water. Om deze uitdrukking te verdaan behoort men te weeten, dat de Oosterlingen bi} voorb. de Arabifche aardrijksbefchrijvers, wanneer zt.i van Palestina, Egypten, Arabien, en anderelanden van de zelfde luchtfrreek fpreeken, de zelve in drie foorten pleegen te verdeelen.

i.j" van die, welke door den regen des Hemels bevogtigd worden, bij voorb. Palestina, en deze zijn de vrugtbaarfte; if fchepels tarw geeven in de ze vezo veel, en daarbjj voedzaam meel. alsaofche. ppls uit een land van de tweede foort.

2.] van zodanige, welke door eene overloopende rivier nat gemaakt worden, bij voorb. Egypten in de ftreek van den Eufraat rondom Babyion. '

3-3 die men door waterwerktuigen uitjlroomen, bteken, of kunstig binnen dijken opgehouden waterverzamelingen, bevogtigen moet. Dezelaatften "vcrëischten eertijds, wanneer men in de werktuig. Jtunde nog niet zo ver gevorderd was, als men •daarna gekomen is, veel moeite. Zie Deut. XII: 30, 11. en de aanmerkingen aldaar. Midden in dé dorre Arabiiche woestijnen zijn ftreeken, als eilanden in de zandzee, welke op deze wijze bearbeid wor. den; want daar het zand flegts geen gebrek aan water heeft, daar brengt het in die warme luchtftreek op, het zij als veld of zaailand: daarentegen is alles onvrugtbaar, daar het geen water heeft.

De meening is, dat de landbouw zo fterk zal geoefend worden, dat men zig eiken voetbreed aarde zal ten nutte maaken, die flegts eenig water heeft, of bekomen kan, het zij door regen, door het over-

loo.