Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZYN HOOGHEIT

DEN DOORLUGTIGSTEN VORST EN HEERE

Wilhem, Karel, Hendrik, Friso,

DOOR GODTS GENADE

prince van orange en nassau.

stadtholder, kapitein en adMIRAAL GENERAAL DES VORST ENDOMS GELRE EN GRAAFSCHAP ZUTPHEN,

erfstadtholderen kapitein

GENERAAL VAN VRIESLANT,

stadtholder en kapitein GENERAAL VAN GRONINGEN

EN OMMELANDEN,

MITSGADERS

VAN HET LANTSCHAP DRENTHE, enz. enz. enz.

door-

Sluiten