Hedendaagsche historie of het vervolg van de Algemeene historie [...]. XIII{de.} deel [...] behelzende de historie van de verstrooying der jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar