Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XIV{de.} deel [...] behelzende de historie der Afrikaansche eilanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar