is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 DE NATUURLYKE HISTORIE,

en in de heetfte {treeken van Afia; zy hebben zig nooit in de Noordfche landen noch zelfs in de gemaatigde gewetten, verfpreid. Aristoteles fpreekt van'den panther als van een dier van Afrika en Afia, en hy zegt uitdruklyk, Vr in Furopa geene gevonden worden: dus hebben deze dieren, die, om 70 te fpreeken, tot de verzengde lugtftreek van de Oude wereld bepaald zyn, door de landen van het Noorden naar de Nieuwe niet kunnen overgaan, en men zal ftraks zien uit de befchryving, welke wy van de dieren van dit geflagt die in Amerika f huis hooren, geeven zullen, dat het verfchillende foorten zvn welke men met die van Afrika en Afia niet hadt moeten verwarren, gelyk dè meefte Schryvers, die een Naamlyft gemaakt hebben, in dat gebrek

^Deze dieren in 't algemeen onthouden zig liefft in digte boffchen, en be7oeken dikwils de oevers der rivieren, en de omtrekken der eenzaame wooninsen alwaar zy het tamme vee, en de wilde dieren, die daar water komen roeken poogen te overvallen: zy werpen zig zelden op de menichen, zelfs fchoon zv eeteret mogten zyn; zy klauteren gemaklyk op de boomen, alwaar zv de wilde katten, en de andere dieren, die hun niet ontfnappen kunnen, volgen • fchoon zy niet dan van den roof leeven, en doorgaands zeer mager zvn willen ester de Reisbefchryvers, dat hun vleefch niet kwaad te eeten K$ de l'idiaanen en de Negers vinden het goed, maar het is waar, dat zy dat van den hond nog beter vinden, en malkanderen daar op, als een voortreffelyk onthaal vergaften: wat hunne vagten belangt, die zyn allen koftbaar en maaken zeer'goede pelterijen; de fchoonfte en duurfte is die van den luipaard; een enkeld dezer vellen koft, zo het vaal leevendig en fchitterend is, en de vlakken wél zwart enLwél gefcheiden zyn, agt of tienLourfem