is toegevoegd aan uw favorieten.

De algemeene en byzondere natuurlyke historie, met de beschryving van des konings kabinet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I?0 DE NATUURLYKE HISTORIE

„elvk wy gezegd hebben, koomen van de geiten , de gazelles, de fcha«g n li ?m op de hooge gebergten van Afia onthouden; de bezoards van ?enè mindere hoedanigheid, en welken men wefterlyke noemt koomen Sn dXias en de paeos, die alleenlyk m de gebergten van Zuid - Amerika I ïonden worden. Eindelyk de geiten en de gazelles van Afrika geeven ook bezoards, maar die zo goed niet zyn als die van Aha.

Uit alle deze ftu ken kan men beiluiten , dat in *t algemeen de bezoards niet anders zyn,dan het overfehot van plantvoedzel t welk in de vleefchvreetende dieren niet gevonden wordt, en enkel plaats heeft by hen, die xvelke z£ met planten voeden; dat, gelyk het gras en de kruiden in de geSten van Zuid-Afia fterker en verhevener van fappen zyn , dan m eenig ander gedeelte van de wereld , de bezoards, die daar de overblyfzels of het ovfrfchot van zyn, ook meer kragt moeten hebben dan alle de andere; da dus ook in Amerika, alwaar de hitte minder is, het gras en de kruiden der bergen ook minder kragt hebben, en derhalven de bezoards die daar van voortkoomen, van mindere hoedanigheid moeten zyn dan de eerfte: Fn dit eindelyk in Europa, alwaar het gras en de krulden zwak en flauw zyn en in alle de vlakten der beide werelden, alwaar zy grof zyn, geen bezoards maa? flegts egagropües voortgebragt worden, die niets bevatten dan hair of wortels en al te harde draaden, welken het dier niet heeft kunnen verteeren.