Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN BOBAK. I0J

dier is vry dik; het hair is vaal met grys gemengd, en dat van het einde van den ftaart is byna zwart. De beenen zyn kort, de agterfte flStswa? langer dan de voorfte. De agterfte voeten hebben vyf vingfrs en vyff wane nagels die wat krom zyn; die der voorfte hebben *er maïr vier. WaTneer men deze dieren tergt of hen flegts wil opneemen, byten zy geweldig en geeven een fcherpen fchreeuw gelyk de marmot; wanneer men hun eèten geeft, zetten zy zig op hun agterfte, en brengen de fpyze met hunne voorfte pooten naar den bek. Zy zoeken malkanderen indeleSe,en dewXsweïpS m den zomer ; de gewoone dragten zyn van vyf of zes; zy maaken zig holen waarin zy den winter doorbrengen , daar het wyfje'haar^ jongen werpt ZTt \T 27 Vede gelykhdd £n S£meene Struiken m t dl maS rZ iw a ' »ft ynen lV^er ^n een ve^hillende foort te zyn, waïï in dezelfde ftreeken van Slbene vindt men waare marmotten van de foort der PonlfrhP nf JPr Alpx^hrWpltpn ^ Siheriers furok (c) heeten en men heeft niet opgemerkt, dat deze twee foorten zie vermenen V ] . eenig tuffchen-ras tuffchen dezelve beftaat. S VermenSen > of d^t 'er

(V) Voyage de Gmeun. Tom. II. tap. ha. De Tartan-».. x> i marmotten, welken zy Sogur heeten. ZjfttzamelenzfJ '"'^'"f™ genaamd, hebben veele winter, in een groot hol/daar zy z s maandenS flaf en mZ^ de" g te famen in de» Voyages en Tartarie, pag. iS. Koinï^tenSnSf,: ™?,Veel van deze die™. JeL zyn, als de YJafda van Gmeun, Ky7de 1dSï^i .anders moet men zeggen, dat de Befchryver den slrok voorden™«ï

XLT/. De^.

Sluiten