Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

33-

Alle Collegien, hoe genaamd, met de uitvoerende macht der Republyk belast, zullen aan d» dirigeerende Vergaderinge verantvvoordelyk zyn.

34-

Alle de Leden der dirigeerende Vergaderinge zyn verantvvoordelyk aan het geheele Volk en niet aan eenig gedeelte van het zelve.

35-

Zy kunnen niet te rug geroepen worden, doot enig gedeelte van het Volk.

Zy zullen niet mogen in rechte betrokken worden, over eenige advyfen welke zy aan de Vergadering hebben uitgebragt.

2,7-

Wanneer een Lid der dirigerende Vergadering van eenige misdaad befchuldigt wordt, zullen erby het .Lot Een-en-twintig Leeden uk de dirigerende Vergaderinge aangeftelt worden, dewelke onderzoeken zullen of er grond van befchuldiging zy.

38.

Hy zal voor onfchuldig gereekend worden, wanneer meer dan een derde der Leeden verklaart, dat er geen grond tot befchuldiging zy.

39-

Vry gefproken zynde zal er geen tweede aanklagt over dezelfde zaak mogen worden aangenomen.

40. Zq

Sluiten