Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING.

een aental van aenzienlyke lieden, alle des Konings Amptenaers van hoogeren en lageren rang; daer was eene zeer prachtige en ongemeen kostbare hovhouding, i Kon. IV. en men vond 'er een aental van vreemdelingen, om dit wonder van de waereld te befchouwen, i Kon. X. - Te Jerufalem derhalven had salomo, meer dan ergens elders, gelegenheid, om waernemingen te doen omtrend de waerdy der ondermaenfche dingen, en de vrucht van de pogingen der ftervelingen.

Wie zal na dit alles niet voelen,hoe ruuw en kwalyk geplaetst de vergelijking zy, van Potsdam met Jerufalem? '■ y. De bedenking, uit den ftijl ontleend, is van meerder gewicht. — De ftijl, zegt men, in den prediker, verfchilt zoo blijkbaer, van die in salomons spreuken en hooglied, dat men dit Boek onmogelyk, als een werk van dien zelvden Schrijver befchouwen kan.

A. Dan deze verfcheidenheid van ftijl heeft haren natuurlyken oorfprong, uit de verfchillendheid der onderwerpen, welke in salomons Boeken behandeld worden. Het Boek der spreuken verfchilt om die reden, niet minder,in den ftijl,van het hooglied, als de prediker van die beide.

B. Daerenboven is 'er niets bekender, dan dat de ftijl van eenen Schrijver, zelvs

in

Sluiten