Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van JOANNES. VI. 335

bracht, was allergeweldigst, diokïsius dacht, dat toen, in valerianus, de voorzegging vervuld wierdt, welke wy vinden, Openb. XIII: 5. Het beest -werdt een mond gegeeven, om gmte dingen en Gods lasteringen te fpreeken, en het zelve werdt macht gegeeven, om zulks te doen, twee en veertig maenden (p). Wy moogen 'er uit befluiten , dat de geheele

vervolging, onder valerianus drie en een halv jaer, of twee en veertig maenden, geduurt hebbe. Toen de Keizer, in Perfien, gevangen was, nam deefe verdrukking een einde. Zo drae zijn zoon gallienus het beftuur van zaeken aenvaerdt had, „ deed hy, door beveelen, (zegt eusebius (<j)) de ver„ volging tegen ons terftond ophouden, en gelastte, met een antwoordgefchrivt , dat de Leeraers ven onfen Godsdienst „ hun werk, als naer gewoonte, in vryheid verrichten zou> „ den."

Geduurende deefe vervolging, welke, door het ganfche Keizerrijk woedde , hebben veelen den Marteldood ondergaen. Onder deefe muntten uit, cyprianus Bisfchop van Carthago, sixtus Bisfchop , en quartus Diacon, beide te Rome, en anderen. —- In Alexandrien werden 'er veelen van kant gemaekt, volgens het bericht van den meermaelen gemelden dionysiüs (r). Ook noemt 'er eusebius drie , met naemen prisius, maschus, en alexander, die, te Ciefarea, in Palestina, den wilden dieren werden voorgeworpen (s).

Onder de regeering van den volgenden Keizer gallienus, die aenftonds, gelijk wy gezien hebben, de Bevelfchrivten van zijnen Vader buiten werking ftelde, genooten de Christenen , over het algemeen, eenen aengenaemen vreede, zo dat ,, de Kerken thans alomme rust genooten" (t). dionysiüs Bisfchop van Alexandrien noemt daerom deefen gallienus den heiligen en God lievinden Keizer (m). ■— Er zijn, ten tijde van gallienus, wel hier en daer Christenen gedood,

(p~) EUSEBIUS 1. C. 1. VII. C 10.

(q) I. c. 1. VII. C. 13.

(,-J EUSEBIUS 1. C. 1. VII. C. II.

f s) I. c. !. VII. c. 12.

(/) EUSEBIUS 1. C. 1. vii. C. If. (_U) EUSEBIUS 1. C. 1. Vil. C. 23.

XXVI. deel.

Sluiten