is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENESIS XI, so

aerde. Nimrod evenwel bleef den zetel van zijne Heerfchappye te Babel houden , verg. Kap. 10: 10. — Noach en zijne volkplanting , welke in deze onbedachtzame onderneming niet gedeeld hadden , fchijnen de eerfte en oorfprongelijke tael van het menschdom behouden te hebben.

10. (c) Dit zijn de geboorten datjs de nakomelingen van Sem ; men moet dit zoo niet verftaen, als of Sem gene andere zonen gehad hebbe , het tegendeel blijkt middagklaer uit het voorgaende Kapittel ; maer Mofes wil hier alleenlijk aenwijzen , hoe Abraham, de Vader aller Hebreeuwen , uit Noach , door Sem , zy voortgefprooten: Sem was hondert jaer oudt , en,de gewan Arphacfad, twee jaren na den vloet.

n. Ende Sem leefde, na dat hy Arphacfad gewonnen hadde, vijf hondert jaer ; ende hy gewan fonen ende dochteren,

Om zeer gewichtige redenen teekent Mofes ons aen, hoe vele jaren deze Sem bereikt hebbe , om ons te doen opmerken , door hoe weinige monden , de oorfprongeüjke Openbaring, van Adam tot Mofes , hebbe kunnen overgeleverd worden. Sem heeft Methufalem, eenen tijdgenoot van Adam , nog voor den vloed gekent, en hy heeft ook tevens gelijktydig geleefd met Abraham en zelfs met Ifaac, die reeds twintig jaren bereikt had, toen Sem geftorven is. Van Adam heeft derhalven , de oorfprongeüjke openbaring tot Methufalem, van- dezen tot Sem , en van Sem tot Abraham en Ifaac , kunnen voortgeplant worden. '

12. Ende Arphacfad leefde vijf en dertigh jaer: ende hy gewan Selah.

13. Ende Arphacfad leefde , na dat hy Selah gewonnen hadde , vier hondert ende drie jaren ; ende hy gewan fonen ende dochteren.

14. Ende Selah leefde dertigh jaer : ende hy gewan Heber.

15. Ende Selah leefde , na dat hy Heber gewonnen hadde, vier hondert ende drie jaren: en-, de gewan fonen ende dochteren,

(O Gen. is: m, &c. 1 Chron, i: 17, fcc.